Nyt fra Vejen Kommune om vejarbejde i Askov

Fra Vejen Kommune

Vi ved godt, at det er rigtig træls, når vi spærrer veje. Det medfører lidt omvejskørsel – og dermed også lidt længere rejsetid. Desværre er det nødvendigt, for at vi kan realisere  bymidteprojektet ved Dammen / Torvet i Askov. Denne gang udføres en hævet flade i belægningssten i krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej.

Krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej vil derfor være spærret for trafik i alle retninger i perioden uge 44 – uge 49.

Derudover vil Rølkjær i hele perioden være spærret for gennemkørende trafik.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Ø. Skibelundvej og Estrupvej-Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Der vil fortsat være adgang til Brugsen og Askov Kirke fra vest via Dammen, ligesom det fortsat vil være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲 

Kommende trafikprojekter i Askov

I løbet af første halvår 2024 forventer vi at udføre de sidste større vejarbejder i Askov i denne omgang, når torvearealerne omkring Torvet ombygges – se illustration af det færdige projekt nedenfor.

Der lægges desuden ny asfalt på Vejenvej-Maltvej, og rød asfalt på de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej.

Hele planen for Askov bymidte kan læses her: www.vejen.dk/askovbymidte

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6233
E-mail: anhp@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret

Sidste nyt om vejarbejde gennem Askov

Teknik og Miljø fra Vejen Kommune har sendt denne besked til Askov Bylaug:

“Her lige en lille påmindelse om, at vi i løbet af mandag d. 20. februar spærrer for trafik gennem krydset Maltvej / Estrupvej. Der vil desuden være spærret for gennemkørende trafik gennem Baslund. Vi forventer at kunne åbne for trafik igen d. 17. marts.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Vester Skibelundvej og Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Det vil fortsat være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲

Næste etape af vejarbejdet i Askov

Teknik og Miljø, Vejen Kommune, skriver:

Vi ved godt, at det er træls, når vi spærrer vejene. Det kræver tit, at du skal køre udenom – og det tager ofte lidt længere tid. Desværre er det igen nødvendigt, for at få gravet fjernvarme ned et nyt sted i Askov. Denne gang er det i krydset ved Maltvej – Estrupvej. Samtidig trafiksikre vi og laver en hævet flade i krydset.

Del 1 – Estrupvej er spærret for gennemkørsel fra 30. januar og forventes åbent igen 17. marts

Del 2 – Krydset Maltvej – Estrupvej er spærret fra 20. februar og forventes åbent igen 17. marts

Derudover vil Baslund være spærret ved Estrupvej i uge 5 og 6 samt uge 8 til 11. Skulle du have været gennem Askov, så kør ad enten Jelshøjvej-Kongeåvej-Vester Skibelundvej eller Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Husk! Det vil fortsat være muligt at cykle gennem Askov, så måske det er nemmere at hoppe på cyklen, hvis du skal gennem Askov 🚲

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Nyt om vejarbejdet i gennem Askov

Teknik og miljø, Vejen Kommune, skriver:

Entreprenør Henning Have udfører i øjeblikket en hævet flade for Vejen Kommune i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej. Samtidig udføres diverse ledningsarbejder nær krydset, herunder fjernvarme.

I den forbindelse har det været nødvendigt at lukke krydset for trafik. For at undgå at de ca. 3.000 biler, der dagligt kører på Vejenvej, kører gennem Rølkjær, er det valgt at spærre boligområdet mod øst. Trafik der skal gennem Askov, skal i stedet benytte enten Kongeåvej-V. Skibelundvej eller Esbjergvej-Skovgårdsvej-Estrupvej. Omkørslen belaster i en periode disse veje, hvorfor vi opfordrer til, at man kører med lav hastighed og udviser hensyn over for særligt lette trafikanter.

Vi håber på at kunne åbne op for trafik igen i løbet af 14 dage.

Vejen kommune orienterer om kommende vejprojekter i Askov

Teknik og miljø i Vejen Kommune orienterer om det fremtidige vejarbejde:

Orientering om kommende vejprojekter i Askov

Vi havde egentlig forventet, at de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej var etableret inden jul. Planlægning er i disse tider imidlertid en svær ting, og forskellige komplikationer bevirker, at projekterne først startes op i begyndelsen af januar (selvfølgelig afhængigt af vind og vejr på denne tid af året).

En opstart før jul har været drøftet, men eftersom vi ikke ved hvordan vejret udvikler sig, så er det blevet besluttet, at det er bedre med en opstart, hvor der kan sikres et kontinuerligt arbejdsflow, i stedet for at risikere, at Vejenvej-Maltvej ligger hen som en byggeplads hen over juletiden.

Tidsplanen ser derfor nu ud som følger:

Etablering af hævet flade i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej – opstart i uge 1

Vejen Fjernvarme graver ny fjernvarmeledning ned på Estrupvej, mellem Maltvej og Baslund – opstart i uge 5

Etablering af hævet flade i krydset Maltvej / Estrupvej – opstart i uge 8

Arbejderne kommer naturligvis til at betyde, at der vil være perioder med omkørsel eller signalanlæg.

Vejen Kommune”