Maltvej ved Ludvig Schrødervej spærret 12. – 23. juli

Vejen fjernvarmeværk orienterer om, at Maltvej er spærret ud for Ludvig Schrøders Vej fra mandag den 12. juli til og med fredag den 23. juli. Afspærringen skyldes at fjernvarmen skal lægges ned i vejen. Dette arbejde vil medføre et større gravearbejde i Maltvej.

Der vil også blive en dag hvor borgere med fjernvarme i Askov ingen vand har. Hvis man som borger er tilmeldt sms-tjenesten hos Vejen varmeværk, får man det oplyst på dagen. Det kan man gøre på dette link: https://www.vejen-varme.dk/selvbetjening/service/sms-service/

Skolerne i byen, Dagli´Brugsen og plejehjemmet er orienteret af Varmeværket ligesom der kommer en notits i dagspressen.

Borgermøde om Kommuneplan 16.8.21

Jens Josephsen fra Erhverv og plan i Vejen Kommune skriver:

Til alle lokalråd

Nu er Kommuneplan 2021-33 sendt i offentlig høring – se vedlagte brev.

Vær obs på at kommuneplanen kan være relevant at drøfte i lokalrådet.

Store dele af kommuneplanens retningslinjer og rammer er uændrede, men vær særligt opmærksom følgende:

  • Kapitel 2 beskriver rammerne for byudvikling, herunder strategisk landsbyudvikling. Mnage af retningslinjerne i dette kapitel er nu lokale og ikke fælles med Trekantområdet, som de var i Kommuneplan17.
  • Nye kort omkring risiko for oversvømmelse i kapitel 7
  • Udpegning af nye historiske kulturmiljøer i kapitel 4
  • Ny retningslinje for store solenergianlæg i kapitel 5
  • Under forudsætninger kan I se en liste over ændringerne i dels arealudlæg til bl.a. boligområder og arealudpegninger, dels arealudpegninger som eks. produktionserhverv og lavbundsarealer.

Vi forventer at afholde et borgermøde i høringsperioden, men dato, sted og form er endnu ikke fastlagt pga. usikkerheden omkring forsamlingsloftet.

Se invitationen her:

http://askovby.dk/wp-content/uploads/2021/06/Annonce_borgermoedet_ugeavisen_3.pdf

Se i øvrigt:

https://vejen.dk/politik/planer-og-projekter/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/https://vejen.dk/politik/planer-og-projekter/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/