Nyt fra Vejen Kommune om vejarbejde i Askov

Fra Vejen Kommune

Vi ved godt, at det er rigtig træls, når vi spærrer veje. Det medfører lidt omvejskørsel – og dermed også lidt længere rejsetid. Desværre er det nødvendigt, for at vi kan realisere  bymidteprojektet ved Dammen / Torvet i Askov. Denne gang udføres en hævet flade i belægningssten i krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej.

Krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej vil derfor være spærret for trafik i alle retninger i perioden uge 44 – uge 49.

Derudover vil Rølkjær i hele perioden være spærret for gennemkørende trafik.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Ø. Skibelundvej og Estrupvej-Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Der vil fortsat være adgang til Brugsen og Askov Kirke fra vest via Dammen, ligesom det fortsat vil være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲 

Kommende trafikprojekter i Askov

I løbet af første halvår 2024 forventer vi at udføre de sidste større vejarbejder i Askov i denne omgang, når torvearealerne omkring Torvet ombygges – se illustration af det færdige projekt nedenfor.

Der lægges desuden ny asfalt på Vejenvej-Maltvej, og rød asfalt på de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej.

Hele planen for Askov bymidte kan læses her: www.vejen.dk/askovbymidte

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6233
E-mail: anhp@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret

Næste etape af vejarbejdet i Askov

Teknik og Miljø, Vejen Kommune, skriver:

Vi ved godt, at det er træls, når vi spærrer vejene. Det kræver tit, at du skal køre udenom – og det tager ofte lidt længere tid. Desværre er det igen nødvendigt, for at få gravet fjernvarme ned et nyt sted i Askov. Denne gang er det i krydset ved Maltvej – Estrupvej. Samtidig trafiksikre vi og laver en hævet flade i krydset.

Del 1 – Estrupvej er spærret for gennemkørsel fra 30. januar og forventes åbent igen 17. marts

Del 2 – Krydset Maltvej – Estrupvej er spærret fra 20. februar og forventes åbent igen 17. marts

Derudover vil Baslund være spærret ved Estrupvej i uge 5 og 6 samt uge 8 til 11. Skulle du have været gennem Askov, så kør ad enten Jelshøjvej-Kongeåvej-Vester Skibelundvej eller Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Husk! Det vil fortsat være muligt at cykle gennem Askov, så måske det er nemmere at hoppe på cyklen, hvis du skal gennem Askov 🚲

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Beskæring af træ på Vejenvej d. 5. september

Teknik og Miljø, Vejen Kommune oplyser:

“HedeDanmark, som skal beskære træet ud for Vejenvej 7 vil foretage beskæringen mandag den 5. september i tidsrummet 8.00-15.00. Under arbejdets udførelse vil den ene vejbane være afspærret, men der opsættes signalanlæg, som regulerer trafikken forbi på vejen ud for træet.

Hvis det viser sig at blæse for meget til den tid og det således ikke er forsvarligt at gennemføre beskæringen, så kan det blive nødvendigt at flytte udførelsestidspunktet, men udgangspunktet er at det bliver den 5. september.”

Nu sker der noget i Askov Bymidte

Askov Bylaug har modtaget denne meddelelse fra Teknik og Miljø i Vejen Kommune:

Så nærmer vi os en periode med lidt arbejder på Vejenvej-Maltvej-Torvet i Askov.

Vejen Forsyning påbegynder fra uge 33 et større arbejde ved Torvet, hvor en regnvandsledning graves ned på strækningen fra krydset Studiestræde/Møllevej til Rølkjær via Askov Kirkevej, se vedhæftede etapeinddeling. Egentlig havde vi forestillet os, at arbejdet først skulle udføres ifm. etablering af den hævede flade ved Torvet, men for at sikre, at materialerne omkring rørene når at sætte sig inden vi, sandsynligvis i 2023, etablerer den hævede flade i belægningssten, giver det rigtig god mening, at arbejdet allerede udføres i år. Herved undgår vi sandsynligvis større sætningsskader i den færdige hævede flade i belægningssten.

Forsyningens arbejde skal øge kapaciteten i rørene fra Torvet og mod vest, idet der fjernes en masse regnvand fra systemet. Dermed vil vandmængderne bedre kunne håndteres i de eksisterende rør.  

Trafikken vil under Forsyningens arbejde fortsat kunne passere Torvet, idet kun den ene kørebane spærres. Det samme gælder trafikken på Møllevej. Det bliver muligvis nødvendigt at styre trafikken vha. lysregulering.

Ifm. arbejderne på Askov Kirkevej vil der i en periode blive skiltet med omvejskørsel via Dammen. Vejen Forsyning skulle meget gerne allerede have rettet direkte kontakt til Brugsen herom.

Vejen Forsyning sikrer, at eventuelle andre ledningsejere, herunder Vejen Fjernvarme, med arbejder på Torvet, udfører disse arbejder samtidig med Vejen Forsyning, så vi ikke efterfølgende skal grave i de komprimerede materialer.

Af hensyn til morgentrafikken har Vejen Kommune stillet krav om, at entreprenøren, Henning Have, ikke arbejder på Torvet inden kl. 08.00 (gælder ikke arbejder på Askov Kirkevej og Møllevej).

Arbejdet ventes afsluttet i uge 38.

Etaper i vejarbejdet gennem Askov Bymidte efterår 2022