Oplæg til alternativt bebyggelsesprincip på Askov Nedergaards mark. Udarbejdet af Niels Fjord.

Arkitekt Steffen Søndergaard fremsatte i oktober et alternativt oplæg til bebyggelsesprincip på ovennævnte ejendom. Nærværende forslag svarer til intentionerne i dette oplæg men det opfylder samtidig et ønske om parcelhusgrunde på arealet.

Se oplægget her

Se plantegning af bebyggelsesprincip her