Gå fra V. Skibelundvej til Ø. Skibelundvej syd for Askov

Ny “Trampesti” mellem det sydvestlige hjørne af Kongevænget og V. Skibelundvej v. transformatorstationen giver nu forbindelse mellem de 2 skibelundveje – i første omgang for gående.
Der er udlagt en bræmme på 2 m langs hegnet (grøn streg på kort) rundt om marken (rødt område på kort), som man må færdes på. Indtil videre foregår dette på vådt og “stubbet” underlag.
Senere sås der evt. græs på stien.
Arealet er ejet af Vejen Kommune. Marken er bortforpagtet.