Trafiksikkerhed hovedgaden

Trafiksikkerhed hovedgaden

Askov Bylaug har forespurgt Vejen Kommune, om det ikke vil være muligt at forlænge 40 km hastighedsbegrænsningen ud til byskiltet ved Rølkjær. Vi har modtaget følgende svar fra Kommunen:

Det er desværre ikke i første omgang muligt at forlænge strækningen med de 40 km/t frem til Rølkjær, da der ved 40 km/t skal være et hastighedsdæmpende tiltag (eksempelvis bump eller hævet flade) pr. 150 m. Derfor afventer en forlængelse af strækningen med 40 km/t, at der afsættes midler til den ønskede hævede flade ved Ø. Skibelundvej.

Vi har ligeledes forespurgt på flere borgeres vegne, om det vil være muligt at etablere 2 minus 1- vej igennem Askov Hovedgade. Vi har modtaget følgende svar:

Da vi i 2017 undersøgte, om der kunne etableres cykelstier langs Maltvej-Vejenvej, kiggede vi også på en løsning med en 2 minus 1-vej. Konklusionen blev desværre, at det hverken er muligt at etablere cykelstier eller en 2 minus 1-vej på strækningen. Trafikmængden overstiger således anbefalingerne til, hvornår man etablerer 2 minus 1-veje. I et par kurver på strækningen er det desuden ikke muligt at opnå den nødvendige oversigt.

Bedste hilsner
Else Flansmose
Formand for Askov Bylaug

Trafiksikkerhed hovedgaden

Nye hastighedsbegrænsninger i Askov

I dag er arbejdet med at udvide den eksisterende 40 km/t-zone ved skolen påbegyndt. Vi har været i dialog med kommunen om det et stykke tid, og vi er glade for, at projektet endelig iværksættes. Vi håber, at det vil have en forebyggende effekt, sådan at vi kan forhindre uheld og sammenstød i byen, så både børn og voksne kan færdes i byen på sikker vis. Vi har fået oplyst fra kommunen, at de eksisterende bump på vejen skal ombygges, så de bliver tilpasset den nye hastighed. Derudover vil man anlægge et nyt bump, hvor stien mellem Damhus og Birkevænget udmunder i Maltvej. Vi håber på, at zonen med 40 km/t med tiden vil blive forlænget hen til Rølkjær. Af økonomiske årsager indgår det i denne omgang ikke som en del af kommunens planer.