Medlemskab af Askov Bylaug

Bestyrelsen for Askov Bylaug har ved flere lejligheder appelleret til indbyggerne i Askov om at melde sig ind i Bylauget. Stor tak til alle jer der har fulgt vores opfordring, men….. der er temmelig lang vej til vores mål på mindst 200 medlemskaber. Nogle vil mene, at vi har sat et lidt uambitiøst mål, når der i Askov er omkring 500 husstande. 1. juli 2019 opgjorde vi medlemstallet til 120.

Kontingentbetaling

N

Kontingent 2020

 • Medlemskab pr. person 75 kr.
 • Medlemskab pr. familie: 150 kr.
 • Medlemskab pr. virksomhed 300 kr.

Oprettelse af medlemskab

 • Overførsel via bank:
  Reg.nr. 9421 Kt.nr. 7323 002 500
 • Overførsel via mobilepay:
  Nr. 21973 (Ja – kun 5 cifre)
 • Betaling ved arrangementer
 • Modtag årlig opkrævning – se nederst

(Husk altid at opgive navn, adresse, telefon nummer samt E-mail adr.)

OBS. For dem som støtter Askov Bylaug fast hvert år, er det nemt at bestille en fast overførsel via sin netbank.

Økonomi & engagement

For os i bestyrelsen af Askov Bylaug er det vigtig, at vi får forbedret vores økonomiske grundlag, men lige så vigtigt er det, at vi overfor kommende samarbejdspartnere kan fremvise et stort engagement fra borgerne i Askov. I løbet af den kommende tid skal vi i gang med at realisere drømmen om en ny bymidte i Askov. Skal vi nå i mål med de ønsker, vi allerede nu har til Bymidten, så skal vi søge forskellige fonde og nok også Vejen Kommune for at skaffe de fornødne midler til fornyelserne. I den sammenhæng vil det jo være lidt sløvt at skrive i en fondsansøgning, at vi har et medlemstal på 120 set i forhold til indbyggertallet i byen. Så kære medborgere, overvej lige en ekstra gang om I ikke vil være med til at støtte udviklingen og sammenholdet i byen til glæde for os alle.

Vi arbejder på at gøre betaling af medlemskontingent til Askov Bylaug så nemt som muligt.

Derfor har vi sendt besked til personer i Askov, der er registreret med en mailadresse i vores kartotek som nuværende eller tidligere medlem af Askov Bylaug.

For dig, der ikke er registreret, men også gerne vil modtage en årlig opkrævning – gå til vores kontaktside og send en besked med navn og mailadresse og skriv din adresse og én af følgende 3 ønsker i feltet ”besked”:

1. ”medlemskab for enlig” (75 kr.)
2. ”medlemskab for familie” (150 kr.)
3. ”medlemskab for virksomhed” (300 kr.)

Hver den 1. februar, modtager du herefter en opkrævning på mail, første gange den 1. februar 2020. Du er så, efter betaling af denne, medlem af Askov Bylaug til og med datoen for generalforsamlingen det følgende år.
Du kan selvfølgelig fremover til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab og vi sletter dig dermed af listen.

Med venlig hilsen – og med et stort håb om, at du vil støtte vores arbejde for byen, Askov Bylaug v. form. Else Flansmose