Formålet med borgermødet er at få skabt en dialog om den påtænkte udstykning af et nyt boligområde mellem Ø. Skibelundvej og V. Skibelundvej. Dialogen vil ligeledes omfatte de afledede udfordringer et boligområde vil få for skole- børnehave og dagplejen samt for infrastrukturen i byen.

Se program her