Askovs historie

Askovs historie

Askov er en mindre by i Sydjylland med 2000 indbyggere, beliggende i Askov Sogn. Byen ligger i Vejen Kommune og tilhører Region Syddanmark. Askov er vokset op som højskoleby omkring Askov Højskole. Før højskolen i 1865 kom til Askov var byen en landsby med nogle få gårde omkring bydammen. Området ved dammen udgør stadig bymidten i Askov, men selve byen har udviklet sig til at være en 1,5 kilometer lang bebyggelse langs vejen mellem Vejen og Malt. I dag er Askov stort set vokset sammen med Vejen, kun adskilt af et kort stykke belyst vej med cykelsti. I perioden 1886-1974 lå Askov Sløjdlærerskole (eller: Askov Sløjdskole) i Askov (Vejenvej 43), hvorefter den flyttede til Esbjerg, og nu huser bygningerne 7 lejelejligheder og et amatørteater, der har antaget navnet Sløjdscenen. Askov Kirke og de fleste butikker ligger ved torvet midt i byen. Byen har, som højskoleby, en række bygninger, der er bevaringsværdige af arkitektoniske og kulturhistoriske grunde. I Askov findes bl.a. skole, børnehave, plejehjem, højskole og kirke. Askov er også kendt for sin efterskole og en musikskole. Tidligere lå Askov i Malt Sogn i Malt Herred, Ribe Amt. I 1986 blev Askov Sogn udskilt fra Malt Sogn.

Bylaugets historie

Askov Bylaug blev oprettet i 1886. Laugets oprindelige formål var at virke til byens forskønnelse. I 1920’erne fik laugets virke mere politisk islæt, hvilket blev endnu mere udpræget efter kommunalreformen i 1970. Ved den seneste kommunalreform og dannelsen af storkommunerne blev der åbnet for oprettelse af lokalråd i landsbyerne med det formål at mindske afstanden til byrådet. I Askov var det naturligt, at Bylauget varetog denne funktion. Askov Bylaugs formål er bredt formuleret i vedtægternes paragraf 1: ”.. at varetage byens tarv og virke for et godt samarbejde i sognet og i Vejen Kommune i det hele taget”. Formålsparagraffen er søgt opfyldt gennem to hovedaktiviteter: Som arrangør og koordinator af sociale arrangementer – ofte i samarbejde med de lokale foreninger. Flere af disse arrangementer er i øvrigt overtaget fra den tidligere Håndværks- og Handelstandsforening. Som lokalt talerør for byens borgere overfor de kommunale instanser. Askov Bylaug vil fortsat holde sig orienteret om aktuelle sager, der har betydning for byen. Efter vurdering vil vi tage sager op af egen drift, og vi modtager gerne forslag til opgaver.

Mere om Askov

 

Askov før Askov

Askov for omkring 60 generationer siden …

Kulturhistorisk vandring

Tidligere tiders storhed præger nutiden …

Askov Højskole

Har skabt rum for nytænkning siden 1865 …

Skolerne i Askov

Askov var tidligere hjem for mange skoler …

Poul la Cour og vindmøllerne

Vindmølleindustriens vugge ligger i Askov …

Vindmølleindustri i Askov

Banebrydende forskning i vindmølleenergi …