Jens Josephsen fra Erhverv og plan i Vejen Kommune skriver:

Til alle lokalråd

Nu er Kommuneplan 2021-33 sendt i offentlig høring – se vedlagte brev.

Vær obs på at kommuneplanen kan være relevant at drøfte i lokalrådet.

Store dele af kommuneplanens retningslinjer og rammer er uændrede, men vær særligt opmærksom følgende:

  • Kapitel 2 beskriver rammerne for byudvikling, herunder strategisk landsbyudvikling. Mnage af retningslinjerne i dette kapitel er nu lokale og ikke fælles med Trekantområdet, som de var i Kommuneplan17.
  • Nye kort omkring risiko for oversvømmelse i kapitel 7
  • Udpegning af nye historiske kulturmiljøer i kapitel 4
  • Ny retningslinje for store solenergianlæg i kapitel 5
  • Under forudsætninger kan I se en liste over ændringerne i dels arealudlæg til bl.a. boligområder og arealudpegninger, dels arealudpegninger som eks. produktionserhverv og lavbundsarealer.

Vi forventer at afholde et borgermøde i høringsperioden, men dato, sted og form er endnu ikke fastlagt pga. usikkerheden omkring forsamlingsloftet.

Se invitationen her:

http://askovby.dk/wp-content/uploads/2021/06/Annonce_borgermoedet_ugeavisen_3.pdf

Se i øvrigt:

https://vejen.dk/politik/planer-og-projekter/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/https://vejen.dk/politik/planer-og-projekter/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/