Klimakaravanen kommer til Askov d. 29.8.

Ugeavisen skriver:

Klima-Karavanen besøger Askov | ugeavisen.dk

Se programmet for besøget i Askov her:


Mandag d. 29. august
Kl. 15.00 Afgang: gåtur til Malt Kirke fra hovedindgangen på Askov Højskole og Efterskole.
Kl. 15.45 Mødes med karavanen på p-pladsen ved Malt kirke og følges tilbage til Torvet i Askov
Kl. 16.30 Askovs officielle modtagelse af karavanen v. formand for Bylauget Else Flansmose og forstander Rikke Holm. Derefter indkvartering på Askov Højskole.
Kl. 17.40 Aftensmad på skolen
Kl. 19.00 – 21.00 Samtalecafé i Festsalen. Moderator: Ole Andreesen
Skolen giver en kop kaffe/te, det er gratis at deltage
Overnatning i Festsalen eller i egne telte på plænen.

Tirsdag d. 30. august
Kl. 7.45 – 8.15 Morgenmad
Kl. 8.30 – 9.00 Morgensamling sammen med højskolen. Alle er velkomne
Kl. 9.00 fælles afgang til Poul la Cour museet
Kl. 9.10 Officiel afsendelse med kort oplæg om opfindelse af vindmøllen
Kl. 9.30 Karavanens afgang fra Poul la Cour museet mod Lunderskov – repræsentanter går evt. med det første stykke vej, hvis muligt (ca. 5 km)

Hvad er Klima-Karavanen? 🌍
Klima-Karavanen er en klimamarch, der ønsker at sætte fokus på den voksende klimakrise – og du er mere end velkommen til at deltage. Du bestemmer selv, om du går med en formiddag, en dag, tre dage – eller hele turen.

Vi går fra Esbjerg til København for at synliggøre, at befolkningen er langt mere engageret i klimakrisen end politikerne på Christiansborg gør sig klart.

Deltagerne går i alt 340 km på 22 dage. Hver dag går de mod en ny by for at sætte fokus på den klimakrise, som vi står overfor. Hver aften tilrettelægges et klimarelateret arrangement i den by, som karavanen er nået frem til.

https://klima-karavanen.dk/

I forbindelse med Kllimakaravanens besøg i Askov arrangerer vi mandag aften (29.8.) en samtalecafé på Askov Højskole. (se programmet ovenfor)

Vi skal tale om:

  1. Klimaskam – hvis vi skammer os, kan vi så snakke om det? 
  2. Klima-initiativ – hvad kan vi stille op, hvis nu vi er nogen stykker? 
  3. Hvem ved noget – og hvem kan man stole på? 
  4. Hvis jeg var dig, så ville jeg…… det gode klimaråd fra mig til dig 
  5. Klima-generationskløften – hva’ ka’ I lære af hinanden? 

Det er højskolelærer Ole H. Andreesen, der styrer samtalerne i Festsalen. Det er kl 19.

Beskæring af træ på Vejenvej d. 5. september

Teknik og Miljø, Vejen Kommune oplyser:

“HedeDanmark, som skal beskære træet ud for Vejenvej 7 vil foretage beskæringen mandag den 5. september i tidsrummet 8.00-15.00. Under arbejdets udførelse vil den ene vejbane være afspærret, men der opsættes signalanlæg, som regulerer trafikken forbi på vejen ud for træet.

Hvis det viser sig at blæse for meget til den tid og det således ikke er forsvarligt at gennemføre beskæringen, så kan det blive nødvendigt at flytte udførelsestidspunktet, men udgangspunktet er at det bliver den 5. september.”

Klimakaravanen kommer til Askov d. 29.8.22

Mandag d. 29.8.22 kommer Klimakaravanen til Askov.

Vi vil tage imod karavanen i Malt og følge den til torvet i Askov. Her byder byen karavanen velkommen. Der vil blandet andet være deltagelse af Borgmester Frank Schmidt-Hansen, Troels Ravn, Anni Mathiessen og Mike Straarup. Efter at klimakaravanen er indkvarteret på Askov Højskole, vil der være samtalecafé i Festsalen på Aaskovhøjskole kl 19-21.

Se begivenheden på Facebook, og tilmeld dig gerne.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faskovbylaug%2Fposts%2Fpfbid0vdQzecFzjviPvgZS9MS7mhMUwMuVGiFD8Dc1sEPrUaeXmZUhwCUA7hFAwc9onmWyl&show_text=true&width=500