Ekstraordinær generalforsamling i Askov Bylaug

Askov Bylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2023 kl. 19:00 på Sløjdscenen.
Eneste punkt på dagsordenen: Godkendelse af de reviderede
vedtægter.

Forslag til vedtægtsændring kan ses på foreningens
hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til formand
Else Flansmose på e-mail: else@fl ansmose.com

Foreningen er vært ved et glas vin/øl/vand og lidt snack.