Vejen fjernvarmeværk orienterer om, at Maltvej er spærret ud for Ludvig Schrøders Vej fra mandag den 12. juli til og med fredag den 23. juli. Afspærringen skyldes at fjernvarmen skal lægges ned i vejen. Dette arbejde vil medføre et større gravearbejde i Maltvej.

Der vil også blive en dag hvor borgere med fjernvarme i Askov ingen vand har. Hvis man som borger er tilmeldt sms-tjenesten hos Vejen varmeværk, får man det oplyst på dagen. Det kan man gøre på dette link: https://www.vejen-varme.dk/selvbetjening/service/sms-service/

Skolerne i byen, Dagli´Brugsen og plejehjemmet er orienteret af Varmeværket ligesom der kommer en notits i dagspressen.