Grundejerforeninger og lokalråd i Vejen Kommune har modtaget denne meddelelse fra Teknik og Miljø i Vejen Kommune:

“For at undgå at særligt cyklister og knallerter påkører store sten, fjerner vi i øjeblikket rigtig mange store sten langs veje og stier. Stenene fjernes, da de i henhold til Håndbog om ’Grundlag for udformning af trafikarealer’, er at betragte som påkørselsfarlige faste genstande. Har I sten liggende, og ønsker I at anvende disse et andet sted på privat areal, eller blot at spare kommunen for de udgifter det medfører at fjerne stenene, bedes I snarest fjerne stenene. Fjerner I ikke selv stenene, vil de, efterhånden som vi opdager dem, blive fjernet.Vi vil samtidig henstille til, at der ikke fremadrettet placeres store sten i vejrabatter.”

Vejen Kommune oplyser, at man er velkommen til at henvende sig, hvis man har spørgsmål angående ovenstående.