Teknik og Miljø, Vejen Kommune oplyser:

“HedeDanmark, som skal beskære træet ud for Vejenvej 7 vil foretage beskæringen mandag den 5. september i tidsrummet 8.00-15.00. Under arbejdets udførelse vil den ene vejbane være afspærret, men der opsættes signalanlæg, som regulerer trafikken forbi på vejen ud for træet.

Hvis det viser sig at blæse for meget til den tid og det således ikke er forsvarligt at gennemføre beskæringen, så kan det blive nødvendigt at flytte udførelsestidspunktet, men udgangspunktet er at det bliver den 5. september.”