Lokalbladet for Askov, Malt og Maltbæk

Så er den første udgave af den næste runde af vores fælles lokale blad på gaden. Det nye er at bladet nu er et samarbejde mellem menighedsrådene i Askov og i Malt, Askov Bylaug (som har status af lokalråd) og foreningerne i vores lokale miljø. Derfor skifter bladet navn til nu at hedde Lokalbladet.

Rammen er den samme, men bladet bliver nu husstandsomdelt i både Askov, Malt og Maltbæk. Dette kan kun ske, fordi menighedsrådet i Malt er med i samarbejdet.

Nyt fra Vejen Kommune om vejarbejde i Askov

Fra Vejen Kommune

Vi ved godt, at det er rigtig træls, når vi spærrer veje. Det medfører lidt omvejskørsel – og dermed også lidt længere rejsetid. Desværre er det nødvendigt, for at vi kan realisere  bymidteprojektet ved Dammen / Torvet i Askov. Denne gang udføres en hævet flade i belægningssten i krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej.

Krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej vil derfor være spærret for trafik i alle retninger i perioden uge 44 – uge 49.

Derudover vil Rølkjær i hele perioden være spærret for gennemkørende trafik.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Ø. Skibelundvej og Estrupvej-Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Der vil fortsat være adgang til Brugsen og Askov Kirke fra vest via Dammen, ligesom det fortsat vil være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲 

Kommende trafikprojekter i Askov

I løbet af første halvår 2024 forventer vi at udføre de sidste større vejarbejder i Askov i denne omgang, når torvearealerne omkring Torvet ombygges – se illustration af det færdige projekt nedenfor.

Der lægges desuden ny asfalt på Vejenvej-Maltvej, og rød asfalt på de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej.

Hele planen for Askov bymidte kan læses her: www.vejen.dk/askovbymidte

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6233
E-mail: anhp@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret

Ekstraordinær generalforsamling i Askov Bylaug

Askov Bylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2023 kl. 19:00 på Sløjdscenen.
Eneste punkt på dagsordenen: Godkendelse af de reviderede
vedtægter.

Forslag til vedtægtsændring kan ses på foreningens
hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til formand
Else Flansmose på e-mail: else@fl ansmose.com

Foreningen er vært ved et glas vin/øl/vand og lidt snack.

Byens fællesarrangement torsdag d. 21.9.23

Temaet for dette arrangement er ”Vind”.

Arrangementet starter i Askov Kirke kl. 17:30 og varer ca. 45. minutter.
Herefter går vi over på Askov Højskole og Efterskole, hvor aftensmaden står klar ca. kl. 18.30.
I forbindelse med middagen synger vi fra højskolesangbogen under ledsagelse af organist
Mette Bredthauer.


Pris for deltagelse i spisningen er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn til og med 7. klasse.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding og betaling senest den 15. september
2023 på Mobilepay nr. 21973

HUSK at skrive ”fællesarrangement” i kommentarfeltet på
Mobilepay.
Har man ikke adgang til Mobilepay kontakt Else Flansmose på tlf. 2339 2633.