Nu sker der noget i Askov Bymidte

Askov Bylaug har modtaget denne meddelelse fra Teknik og Miljø i Vejen Kommune:

Så nærmer vi os en periode med lidt arbejder på Vejenvej-Maltvej-Torvet i Askov.

Vejen Forsyning påbegynder fra uge 33 et større arbejde ved Torvet, hvor en regnvandsledning graves ned på strækningen fra krydset Studiestræde/Møllevej til Rølkjær via Askov Kirkevej, se vedhæftede etapeinddeling. Egentlig havde vi forestillet os, at arbejdet først skulle udføres ifm. etablering af den hævede flade ved Torvet, men for at sikre, at materialerne omkring rørene når at sætte sig inden vi, sandsynligvis i 2023, etablerer den hævede flade i belægningssten, giver det rigtig god mening, at arbejdet allerede udføres i år. Herved undgår vi sandsynligvis større sætningsskader i den færdige hævede flade i belægningssten.

Forsyningens arbejde skal øge kapaciteten i rørene fra Torvet og mod vest, idet der fjernes en masse regnvand fra systemet. Dermed vil vandmængderne bedre kunne håndteres i de eksisterende rør.  

Trafikken vil under Forsyningens arbejde fortsat kunne passere Torvet, idet kun den ene kørebane spærres. Det samme gælder trafikken på Møllevej. Det bliver muligvis nødvendigt at styre trafikken vha. lysregulering.

Ifm. arbejderne på Askov Kirkevej vil der i en periode blive skiltet med omvejskørsel via Dammen. Vejen Forsyning skulle meget gerne allerede have rettet direkte kontakt til Brugsen herom.

Vejen Forsyning sikrer, at eventuelle andre ledningsejere, herunder Vejen Fjernvarme, med arbejder på Torvet, udfører disse arbejder samtidig med Vejen Forsyning, så vi ikke efterfølgende skal grave i de komprimerede materialer.

Af hensyn til morgentrafikken har Vejen Kommune stillet krav om, at entreprenøren, Henning Have, ikke arbejder på Torvet inden kl. 08.00 (gælder ikke arbejder på Askov Kirkevej og Møllevej).

Arbejdet ventes afsluttet i uge 38.

Etaper i vejarbejdet gennem Askov Bymidte efterår 2022