Så er den første udgave af den næste runde af vores fælles lokale blad på gaden. Det nye er at bladet nu er et samarbejde mellem menighedsrådene i Askov og i Malt, Askov Bylaug (som har status af lokalråd) og foreningerne i vores lokale miljø. Derfor skifter bladet navn til nu at hedde Lokalbladet.

Rammen er den samme, men bladet bliver nu husstandsomdelt i både Askov, Malt og Maltbæk. Dette kan kun ske, fordi menighedsrådet i Malt er med i samarbejdet.