Sidste nyt om vejarbejde gennem Askov

Teknik og Miljø fra Vejen Kommune har sendt denne besked til Askov Bylaug:

“Her lige en lille påmindelse om, at vi i løbet af mandag d. 20. februar spærrer for trafik gennem krydset Maltvej / Estrupvej. Der vil desuden være spærret for gennemkørende trafik gennem Baslund. Vi forventer at kunne åbne for trafik igen d. 17. marts.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Vester Skibelundvej og Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Det vil fortsat være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲

Næste etape af vejarbejdet i Askov

Teknik og Miljø, Vejen Kommune, skriver:

Vi ved godt, at det er træls, når vi spærrer vejene. Det kræver tit, at du skal køre udenom – og det tager ofte lidt længere tid. Desværre er det igen nødvendigt, for at få gravet fjernvarme ned et nyt sted i Askov. Denne gang er det i krydset ved Maltvej – Estrupvej. Samtidig trafiksikre vi og laver en hævet flade i krydset.

Del 1 – Estrupvej er spærret for gennemkørsel fra 30. januar og forventes åbent igen 17. marts

Del 2 – Krydset Maltvej – Estrupvej er spærret fra 20. februar og forventes åbent igen 17. marts

Derudover vil Baslund være spærret ved Estrupvej i uge 5 og 6 samt uge 8 til 11. Skulle du have været gennem Askov, så kør ad enten Jelshøjvej-Kongeåvej-Vester Skibelundvej eller Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Husk! Det vil fortsat være muligt at cykle gennem Askov, så måske det er nemmere at hoppe på cyklen, hvis du skal gennem Askov 🚲

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Vejen kommune orienterer om kommende vejprojekter i Askov

Teknik og miljø i Vejen Kommune orienterer om det fremtidige vejarbejde:

Orientering om kommende vejprojekter i Askov

Vi havde egentlig forventet, at de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej var etableret inden jul. Planlægning er i disse tider imidlertid en svær ting, og forskellige komplikationer bevirker, at projekterne først startes op i begyndelsen af januar (selvfølgelig afhængigt af vind og vejr på denne tid af året).

En opstart før jul har været drøftet, men eftersom vi ikke ved hvordan vejret udvikler sig, så er det blevet besluttet, at det er bedre med en opstart, hvor der kan sikres et kontinuerligt arbejdsflow, i stedet for at risikere, at Vejenvej-Maltvej ligger hen som en byggeplads hen over juletiden.

Tidsplanen ser derfor nu ud som følger:

Etablering af hævet flade i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej – opstart i uge 1

Vejen Fjernvarme graver ny fjernvarmeledning ned på Estrupvej, mellem Maltvej og Baslund – opstart i uge 5

Etablering af hævet flade i krydset Maltvej / Estrupvej – opstart i uge 8

Arbejderne kommer naturligvis til at betyde, at der vil være perioder med omkørsel eller signalanlæg.

Vejen Kommune”