Klimakaravanen kommer til Askov d. 29.8.

Ugeavisen skriver:

Klima-Karavanen besøger Askov | ugeavisen.dk

Se programmet for besøget i Askov her:


Mandag d. 29. august
Kl. 15.00 Afgang: gåtur til Malt Kirke fra hovedindgangen på Askov Højskole og Efterskole.
Kl. 15.45 Mødes med karavanen på p-pladsen ved Malt kirke og følges tilbage til Torvet i Askov
Kl. 16.30 Askovs officielle modtagelse af karavanen v. formand for Bylauget Else Flansmose og forstander Rikke Holm. Derefter indkvartering på Askov Højskole.
Kl. 17.40 Aftensmad på skolen
Kl. 19.00 – 21.00 Samtalecafé i Festsalen. Moderator: Ole Andreesen
Skolen giver en kop kaffe/te, det er gratis at deltage
Overnatning i Festsalen eller i egne telte på plænen.

Tirsdag d. 30. august
Kl. 7.45 – 8.15 Morgenmad
Kl. 8.30 – 9.00 Morgensamling sammen med højskolen. Alle er velkomne
Kl. 9.00 fælles afgang til Poul la Cour museet
Kl. 9.10 Officiel afsendelse med kort oplæg om opfindelse af vindmøllen
Kl. 9.30 Karavanens afgang fra Poul la Cour museet mod Lunderskov – repræsentanter går evt. med det første stykke vej, hvis muligt (ca. 5 km)

Hvad er Klima-Karavanen? 🌍
Klima-Karavanen er en klimamarch, der ønsker at sætte fokus på den voksende klimakrise – og du er mere end velkommen til at deltage. Du bestemmer selv, om du går med en formiddag, en dag, tre dage – eller hele turen.

Vi går fra Esbjerg til København for at synliggøre, at befolkningen er langt mere engageret i klimakrisen end politikerne på Christiansborg gør sig klart.

Deltagerne går i alt 340 km på 22 dage. Hver dag går de mod en ny by for at sætte fokus på den klimakrise, som vi står overfor. Hver aften tilrettelægges et klimarelateret arrangement i den by, som karavanen er nået frem til.

https://klima-karavanen.dk/

I forbindelse med Kllimakaravanens besøg i Askov arrangerer vi mandag aften (29.8.) en samtalecafé på Askov Højskole. (se programmet ovenfor)

Vi skal tale om:

  1. Klimaskam – hvis vi skammer os, kan vi så snakke om det? 
  2. Klima-initiativ – hvad kan vi stille op, hvis nu vi er nogen stykker? 
  3. Hvem ved noget – og hvem kan man stole på? 
  4. Hvis jeg var dig, så ville jeg…… det gode klimaråd fra mig til dig 
  5. Klima-generationskløften – hva’ ka’ I lære af hinanden? 

Det er højskolelærer Ole H. Andreesen, der styrer samtalerne i Festsalen. Det er kl 19.

Klimakaravanen kommer til Askov d. 29.8.22

Mandag d. 29.8.22 kommer Klimakaravanen til Askov.

Vi vil tage imod karavanen i Malt og følge den til torvet i Askov. Her byder byen karavanen velkommen. Der vil blandet andet være deltagelse af Borgmester Frank Schmidt-Hansen, Troels Ravn, Anni Mathiessen og Mike Straarup. Efter at klimakaravanen er indkvarteret på Askov Højskole, vil der være samtalecafé i Festsalen på Aaskovhøjskole kl 19-21.

Se begivenheden på Facebook, og tilmeld dig gerne.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faskovbylaug%2Fposts%2Fpfbid0vdQzecFzjviPvgZS9MS7mhMUwMuVGiFD8Dc1sEPrUaeXmZUhwCUA7hFAwc9onmWyl&show_text=true&width=500

Samtalecafe: “Lad os tale om klimaet”

I forbindelse med at Klimakaravanen kommer til Askov d. 29.8., vil Askov Højskole i samarbejde med Askov Bylaug arrangere en samtalecafé i Festsalen på Askov Højskole d. 29.8.22 kl 19.21.

Journalist og højskolelærer Ole Andreesen skriver:

Lad os tale om det, klimaet
Fly-skam, kød-skam, tøj-skam. CO2-kvoter. Klimaflygtninge. Hedebølge, oversvømmelse, tørke.
Der er rigtig meget at skulle forholde sig til i klimadebatten. Faktisk så meget, at det kan være svært at
overskue og gennemskue – for hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvad er de gode løsninger – og hvad er
virkningsløst?
Mandag 29. august kl. 19.00-21.00 inviterer Askov Højskole til samtalecafe i Festsalen i forbindelse med, at
Klimakaravanen er nået til Askov på sin tur gennem Danmark fra vest mod øst.
Temaet er klimaet, og målet med samtalerne er at blive klogere sammen med andre, som måske er ligeså
forvirret, usikker og magtesløs, som man selv fra tid til anden kan føle sig i klimadebatten.
Vi kommer gennem forskellige klima-emner – som skamfølelse og magtesløshed, det lokale og helt nære
klima-initiativ, hvad du vil ofre for klimaets skyld (eller bare din egen samvittighed), og der vil være
forskellige måder at føre samtalerne på.
Samtalecafeen ledes og introduceres af højskolelærer og journalist, Ole H.B. Andreesen, Askov Højskole, i
samarbejde med Askov Bylaugs Charlotte Aagaard Nielsen.

Nu sker der noget i Askov Bymidte

Askov Bylaug har modtaget denne meddelelse fra Teknik og Miljø i Vejen Kommune:

Så nærmer vi os en periode med lidt arbejder på Vejenvej-Maltvej-Torvet i Askov.

Vejen Forsyning påbegynder fra uge 33 et større arbejde ved Torvet, hvor en regnvandsledning graves ned på strækningen fra krydset Studiestræde/Møllevej til Rølkjær via Askov Kirkevej, se vedhæftede etapeinddeling. Egentlig havde vi forestillet os, at arbejdet først skulle udføres ifm. etablering af den hævede flade ved Torvet, men for at sikre, at materialerne omkring rørene når at sætte sig inden vi, sandsynligvis i 2023, etablerer den hævede flade i belægningssten, giver det rigtig god mening, at arbejdet allerede udføres i år. Herved undgår vi sandsynligvis større sætningsskader i den færdige hævede flade i belægningssten.

Forsyningens arbejde skal øge kapaciteten i rørene fra Torvet og mod vest, idet der fjernes en masse regnvand fra systemet. Dermed vil vandmængderne bedre kunne håndteres i de eksisterende rør.  

Trafikken vil under Forsyningens arbejde fortsat kunne passere Torvet, idet kun den ene kørebane spærres. Det samme gælder trafikken på Møllevej. Det bliver muligvis nødvendigt at styre trafikken vha. lysregulering.

Ifm. arbejderne på Askov Kirkevej vil der i en periode blive skiltet med omvejskørsel via Dammen. Vejen Forsyning skulle meget gerne allerede have rettet direkte kontakt til Brugsen herom.

Vejen Forsyning sikrer, at eventuelle andre ledningsejere, herunder Vejen Fjernvarme, med arbejder på Torvet, udfører disse arbejder samtidig med Vejen Forsyning, så vi ikke efterfølgende skal grave i de komprimerede materialer.

Af hensyn til morgentrafikken har Vejen Kommune stillet krav om, at entreprenøren, Henning Have, ikke arbejder på Torvet inden kl. 08.00 (gælder ikke arbejder på Askov Kirkevej og Møllevej).

Arbejdet ventes afsluttet i uge 38.

Etaper i vejarbejdet gennem Askov Bymidte efterår 2022