Vejen kommune orienterer om kommende vejprojekter i Askov

Teknik og miljø i Vejen Kommune orienterer om det fremtidige vejarbejde:

Orientering om kommende vejprojekter i Askov

Vi havde egentlig forventet, at de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej var etableret inden jul. Planlægning er i disse tider imidlertid en svær ting, og forskellige komplikationer bevirker, at projekterne først startes op i begyndelsen af januar (selvfølgelig afhængigt af vind og vejr på denne tid af året).

En opstart før jul har været drøftet, men eftersom vi ikke ved hvordan vejret udvikler sig, så er det blevet besluttet, at det er bedre med en opstart, hvor der kan sikres et kontinuerligt arbejdsflow, i stedet for at risikere, at Vejenvej-Maltvej ligger hen som en byggeplads hen over juletiden.

Tidsplanen ser derfor nu ud som følger:

Etablering af hævet flade i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej – opstart i uge 1

Vejen Fjernvarme graver ny fjernvarmeledning ned på Estrupvej, mellem Maltvej og Baslund – opstart i uge 5

Etablering af hævet flade i krydset Maltvej / Estrupvej – opstart i uge 8

Arbejderne kommer naturligvis til at betyde, at der vil være perioder med omkørsel eller signalanlæg.

Vejen Kommune”

Vælgermøde på Askov Højskole 24.10.22

Mandag 24. oktober kl. 19:00 til 21:30 holder Askov Højskole vælgermøde med samtlige 14 opstillingsberettigede partier.Der bliver fire hovedemner, der skal drøftes:

  • Klima
  • Sundhed – med fokus på psykiatri
  • Danskernes pressede hverdagsøkonomi
  • Fred i Europa/Krig i Ukraine

Det er nu, den offentlige, demokratiske samtale skal stå sin prøve – og derfor vil det være skønt, hvis en masse gode Askov-borgere deltager i dette vælgermøde. På ordstyrer-posten får højskolelærer Ole Andreesen følgeskab af chefredaktør Kim Dahl Nielsen, Vejle Amts Folkeblad. Højskolen har inviteret afgangsklasserne på ungdomsuddannelserne i Vejen: gymnasiet og handelsskolen.

Hold øje i den kommende tid med annonceringer i avisen og højskolens egne medier.