Fra Vejen Kommune

Vi ved godt, at det er rigtig træls, når vi spærrer veje. Det medfører lidt omvejskørsel – og dermed også lidt længere rejsetid. Desværre er det nødvendigt, for at vi kan realisere  bymidteprojektet ved Dammen / Torvet i Askov. Denne gang udføres en hævet flade i belægningssten i krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej.

Krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej vil derfor være spærret for trafik i alle retninger i perioden uge 44 – uge 49.

Derudover vil Rølkjær i hele perioden være spærret for gennemkørende trafik.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Ø. Skibelundvej og Estrupvej-Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Der vil fortsat være adgang til Brugsen og Askov Kirke fra vest via Dammen, ligesom det fortsat vil være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲 

Kommende trafikprojekter i Askov

I løbet af første halvår 2024 forventer vi at udføre de sidste større vejarbejder i Askov i denne omgang, når torvearealerne omkring Torvet ombygges – se illustration af det færdige projekt nedenfor.

Der lægges desuden ny asfalt på Vejenvej-Maltvej, og rød asfalt på de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej.

Hele planen for Askov bymidte kan læses her: www.vejen.dk/askovbymidte

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6233
E-mail: anhp@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret