Teknik og miljø, Vejen Kommune, skriver:

Entreprenør Henning Have udfører i øjeblikket en hævet flade for Vejen Kommune i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej. Samtidig udføres diverse ledningsarbejder nær krydset, herunder fjernvarme.

I den forbindelse har det været nødvendigt at lukke krydset for trafik. For at undgå at de ca. 3.000 biler, der dagligt kører på Vejenvej, kører gennem Rølkjær, er det valgt at spærre boligområdet mod øst. Trafik der skal gennem Askov, skal i stedet benytte enten Kongeåvej-V. Skibelundvej eller Esbjergvej-Skovgårdsvej-Estrupvej. Omkørslen belaster i en periode disse veje, hvorfor vi opfordrer til, at man kører med lav hastighed og udviser hensyn over for særligt lette trafikanter.

Vi håber på at kunne åbne op for trafik igen i løbet af 14 dage.