Af/ Askov Bylaugs arbejdsgruppe

Vi står foran at tage afsked med et foreningsblad, som har eksisteret i et halvt århundrede og som har bragt billeder, beretninger og budskaber fra et levende lokalsamfund direkte i vores postkasser. Der skal lyde en stor tak til alle, som har bidraget til bladet i årenes løb.

Virkelyst har uden tvivl bidraget stærkt til fællesskabet i lokalsamfundet og dette vigtige talerør, vil Askov Bylaug gerne forsøge at fortsætte.

I skrivende stund arbejdes der fra Bylaugets side på at skabe et nyt byblad. I dette arbejde ønsker vi at inddrage alle gode kræfter i Askov og omegn, hvad enten det er foreninger som ønsker et talerør og gerne til bidrage til et sådant eller enkeltpersoner som synes de har noget at bidrage med.

Arbejdsgruppen vil på Askov Bylaugs hjemmeside og facebookside informere om status.