Teknik og miljø i Vejen Kommune orienterer om det fremtidige vejarbejde:

Orientering om kommende vejprojekter i Askov

Vi havde egentlig forventet, at de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej var etableret inden jul. Planlægning er i disse tider imidlertid en svær ting, og forskellige komplikationer bevirker, at projekterne først startes op i begyndelsen af januar (selvfølgelig afhængigt af vind og vejr på denne tid af året).

En opstart før jul har været drøftet, men eftersom vi ikke ved hvordan vejret udvikler sig, så er det blevet besluttet, at det er bedre med en opstart, hvor der kan sikres et kontinuerligt arbejdsflow, i stedet for at risikere, at Vejenvej-Maltvej ligger hen som en byggeplads hen over juletiden.

Tidsplanen ser derfor nu ud som følger:

Etablering af hævet flade i krydset Vejenvej / Ø. Skibelundvej – opstart i uge 1

Vejen Fjernvarme graver ny fjernvarmeledning ned på Estrupvej, mellem Maltvej og Baslund – opstart i uge 5

Etablering af hævet flade i krydset Maltvej / Estrupvej – opstart i uge 8

Arbejderne kommer naturligvis til at betyde, at der vil være perioder med omkørsel eller signalanlæg.

Vejen Kommune”