Lokalbladet for Askov, Malt og Maltbæk

Så er den første udgave af den næste runde af vores fælles lokale blad på gaden. Det nye er at bladet nu er et samarbejde mellem menighedsrådene i Askov og i Malt, Askov Bylaug (som har status af lokalråd) og foreningerne i vores lokale miljø. Derfor skifter bladet navn til nu at hedde Lokalbladet.

Rammen er den samme, men bladet bliver nu husstandsomdelt i både Askov, Malt og Maltbæk. Dette kan kun ske, fordi menighedsrådet i Malt er med i samarbejdet.

Nyt fra Vejen Kommune om vejarbejde i Askov

Fra Vejen Kommune

Vi ved godt, at det er rigtig træls, når vi spærrer veje. Det medfører lidt omvejskørsel – og dermed også lidt længere rejsetid. Desværre er det nødvendigt, for at vi kan realisere  bymidteprojektet ved Dammen / Torvet i Askov. Denne gang udføres en hævet flade i belægningssten i krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej.

Krydset Torvet / Askov Kirkevej / Møllevej vil derfor være spærret for trafik i alle retninger i perioden uge 44 – uge 49.

Derudover vil Rølkjær i hele perioden være spærret for gennemkørende trafik.

Der vil være skiltet omkørsel ad Jelshøjvej-Kongeåvej-Ø. Skibelundvej og Estrupvej-Skovgårdsvej-Esbjergvej-Boulevarden.

Der vil fortsat være adgang til Brugsen og Askov Kirke fra vest via Dammen, ligesom det fortsat vil være muligt at cykle gennem Askov, så måske det i en periode er lettere at hoppe på cyklen, hvis du skal rundt i Askov 🚲 

Kommende trafikprojekter i Askov

I løbet af første halvår 2024 forventer vi at udføre de sidste større vejarbejder i Askov i denne omgang, når torvearealerne omkring Torvet ombygges – se illustration af det færdige projekt nedenfor.

Der lægges desuden ny asfalt på Vejenvej-Maltvej, og rød asfalt på de hævede flader i krydsene Vejenvej / Ø. Skibelundvej og Maltvej / Estrupvej.

Hele planen for Askov bymidte kan læses her: www.vejen.dk/askovbymidte

Venlig hilsen

Anders H. L. Pedersen
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6233
E-mail: anhp@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret