I dag er arbejdet med at udvide den eksisterende 40 km/t-zone ved skolen påbegyndt. Vi har været i dialog med kommunen om det et stykke tid, og vi er glade for, at projektet endelig iværksættes. Vi håber, at det vil have en forebyggende effekt, sådan at vi kan forhindre uheld og sammenstød i byen, så både børn og voksne kan færdes i byen på sikker vis. Vi har fået oplyst fra kommunen, at de eksisterende bump på vejen skal ombygges, så de bliver tilpasset den nye hastighed. Derudover vil man anlægge et nyt bump, hvor stien mellem Damhus og Birkevænget udmunder i Maltvej. Vi håber på, at zonen med 40 km/t med tiden vil blive forlænget hen til Rølkjær. Af økonomiske årsager indgår det i denne omgang ikke som en del af kommunens planer.