Askov Bylaug har forespurgt Vejen Kommune, om det ikke vil være muligt at forlænge 40 km hastighedsbegrænsningen ud til byskiltet ved Rølkjær. Vi har modtaget følgende svar fra Kommunen:

Det er desværre ikke i første omgang muligt at forlænge strækningen med de 40 km/t frem til Rølkjær, da der ved 40 km/t skal være et hastighedsdæmpende tiltag (eksempelvis bump eller hævet flade) pr. 150 m. Derfor afventer en forlængelse af strækningen med 40 km/t, at der afsættes midler til den ønskede hævede flade ved Ø. Skibelundvej.

Vi har ligeledes forespurgt på flere borgeres vegne, om det vil være muligt at etablere 2 minus 1- vej igennem Askov Hovedgade. Vi har modtaget følgende svar:

Da vi i 2017 undersøgte, om der kunne etableres cykelstier langs Maltvej-Vejenvej, kiggede vi også på en løsning med en 2 minus 1-vej. Konklusionen blev desværre, at det hverken er muligt at etablere cykelstier eller en 2 minus 1-vej på strækningen. Trafikmængden overstiger således anbefalingerne til, hvornår man etablerer 2 minus 1-veje. I et par kurver på strækningen er det desuden ikke muligt at opnå den nødvendige oversigt.

Bedste hilsner
Else Flansmose
Formand for Askov Bylaug